Владислава Запрянова: Лидерство и въвличането на хората са синоними

Интервю с Владислава Запрянова – мажоритарен собственик и мениджър бизнес развитие на ISAcert България и ISAcert Югоизтчна Европа и лектор на Форум „Как изграждаме ангажираност на служителите в компаниите“ на 22 май 2015

 

В кой момент от пътя ти на лидер темата за въвличането на служителите в компанията стана централна за теб и защо?  

От самото начало. За мен лидерството и въвличането на хората са синоними. Лидерът е този, който първи поема риска, създавайки една визия, да й се отдаде и да я реализира в сътрудничество. Лидерът също е този, който привлича екип, вдъхновява го и като цяло поема отговорността, че визията е осъществима от екипа. За мен това е въвличането и то започва още от формулирането на визията.

Имаш ли своя тайна, с която ти оставаш въвлечен с целите на компанията?  

Да, макар че не е тайна. Добавената стойност, която всеки ден даваме на клиентите ни, заинтересованите страни и не на последно място на екипа ни. И визията, към която се стремим.

Въвлечените служители вървят ръка за ръка с промени в лидерския стил и цена, която да сме склонни да платим. Кои са промените, които ти направи? И каква е цената, която плащаш всеки ден?   

Въвличането на хората е еднакво важно за всяко начинание. А начинът на въвличане е въпрос на личните убеждения на лидера, или както вие казвате, на лидерския стил. Всеки лидер се променя по пътя на своето развитие и така променя и подходите в бизнеса.
Промените притесняват всички хора, повече или по-малко, защото всички ние искаме сигурност и искаме нещата да се случват според нашите очаквания. И когато се вкопчим в сигурността и очакванията си, в крайна сметка преживяваме страх и разочарования. Това е цената, която всички ние плащаме заедно. Аз вярвам, че може да е различно, и да живеем по-уверено и щастливо. Как? Ще споделя в моята презентация на форума на 22 май.


468 ad

1 коментар

  1. Vitamins are key in helping you arrest the most from your annoy plan. Supplementing your food with vitamins and minerals can stop you repossess from your Probolan 50 oĂą acheter
    workouts faster and balm secure your body is nourished while it burns broad in the beam and builds muscle. If at all reasonable, it is first-rate to ingest minerals and vitamins in their natural carriage by enjoying a well-balanced diet. Fruits and vegetables are the best things to annex to your diet. In annex to this, you should take a key, high distinction vitamin supplement.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *