Art of Hosting или изкуството на смислените срещи

През май месец имаме удоволствието да съдействаме в организирането на първото обучение в България посветено на може би най-новият метод за водене на групови срещи Art of Hosting. В тази връзка започваме да публикуваме тематични статии на български език, които да представят метода и някои от практиките, които вдъхновяват все повече хора по света да се срещат използвайки точно този метод.

Първото събитие Art of Hosting се провежда благодарение на ентусиазма на екип от доброволци и не е търговско събитие. Приходите от обучението ще покрият разходите по неговото провеждане и самолетните билетите на международния екип от обучители.

Какво е Art of Hosting?
Обучението в Art of Hosting разглежда в детайли как работят групите и екипите и какво ги кара до постигат добри резултати. На практика то е комбинация от някои много силни методи за фасилитиране – широко познати в много организации – Appreciative Inquiry, World Café, Open Space и Circle work. Интегрираното използване на тези методи е гъвкав и полезен начин за подпомагане на хората да имат групови срещи, които водят до конкретни действия и бързи резултати в обща посока.

Използва се понятието hosting, което се различава от класическата роля на фасилитиране. Много често около нас хората насрочват, водят или фасилитират срещи. Но рядко се случва всички участници в една среща да се включат активно, да поемат инициатива и да предприемат заедно мъдри действия. Именно в това се изразява и hosting – как да се осигури такава среда, в която хората показват най-доброто от себе си и където има място за колективната интелигентност. Art (изкуство) предполага, че за постигането на тези резултати няма рецепта – а по-скоро изкуство, което може да бъде усвоено с талант, усет и много практика.

Hosting на разговори е едновременно повече и по-малко от фасилитирането. То е част от лидерството, тъй като предполагам поемане на отговорност за създаване на такава среда, в която групата може да постигне най-доброто, на което е способна. Hosting изисква донякъде кураж и увереност в хората.

Много от практиките от Art of Hosting се зараждат именно от нуждата от промяна в начина, по който се осъществява груповата работа, взимането на решения и като цяло функционирането на организациите.

Art of Hosting е обучение за хора, които искат да се научат да практикуват методите, затова още в самото начало се дава възможност на участниците да поемат различни активни роли.

Какво е различното в едно Art of Hosting обучение?

Първо – използва се активен начин на учене. Обучителите подготвят и изнасят първия ден от събитието, но от началото на ден втори, участниците са тези, които са поканени да водят процеса и биват подпомогнати от обучителите. По този начин участниците в обучението бързо и по практичен начин получават уменията за водене на срещи. В основата е принципът, че всички – и участници и обучители учат заедно и един от друг и веднага прилагат наученото на практика.

Второ – едновременно с ученето за това как се водят срещи, има фокус и върху това как се събират/записват/отразяват резултатите от тези срещи. Hosting e свързано с това как създаваме успешни групови срещи и помагаме на хората да работят добре заедно, да стигат до иновативни решения и да се ангажират с конкретни действия. Понятието harvesting от друга страна (от английски буквално “събиране на реколтата”) е свързано с това да осигурим, че всичко, което е била казано/направено по време на срещата всъщност остава и се използва от участниците след това. В крайна сметка какъв е смисълът на една среща ако от нея нищо не произлиза, няма никакъв резултат?

Ако просто търсите нови инструменти за ежедневието може би Art of Hosting няма да ви хареса съвсем. Но ако считате, че старият начин за правене на нещата не работи и сте готови да предизвикате мисленето и разбиранията си тогава присъединяването към общността на Art of Hosting е може би точно за вас.

Често по-опитните членове на мрежата на Art of Hosting споделят, че всяко събитие е уникално и зависи от хората, които ще дойдат.

Присъединете се към нас и нека заедно направим първото подобно обучение в България приятно и полезно изживяване 🙂

Молим имайте предвид, че обучението се провежда на английски език и превод не е предвиден.

Кога: 17 – 19 май 2013
Регистрация: http://www.aopleadership.org/#!take-your-ticket/c24vq
Къде: Обучителен център на БЧК в Долни Лозен, София.
Още информация на сайта- www.aopleadership.org (на английски език) и във Фейсбук: http://www.facebook.com/events/520719744647414/

Контакт с организаторите: aohbulgaria@gmail.com


468 ad