Иглика Ангелова

Иглика Ангелова има дългогодишен опит в изготвянето на образователни експертизи и развойна дейност, засягаща в цялост сферата на образованието. Към днешна дата е представител на Център за творческо обучение – организация, разгръщаща дейности в неправителствения сектор.

Иглика Ангелова е лектор на Форум Пространство за общуване, който тази година е посветен на Емоционалното образование в България. Лекцията, която Иглика Ангелова ще изнесе е на тема: Емоционална интелигентност в класната стая.Практики за обучение. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална грамотност.


468 ad