Ирина Кирякова

Ирина Кирякова е психолог и психотерапевт. Висшето си образование получава в Софийския университет ‘Св. Климент Охридски’ – Магистър Специалност ‘Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства’. Притежава близо 10 години стаж в областта.

Ирина Кирякова е сертифициран психотерапевт и член на Световната асоциация по Позитивна психотерапия. Практикува също Системен подход и процесуална работа към Психотерапевтичния институт по социална екология на личността. Член е на Дружеството на психолозите в България.

Ирина Кирякова е преминала през множество квалификации: Индивидуална и групова психотерапия, Игрова терапия за деца от 3 до 15-годишна възраст, Умения за водене на семинар и работа с група, Позитивно мислене, Арт терапия, Стимулиране на ефективни поведенчески стратегии, Тренинги по себепознание.

Ирина Кирякова е лектор на Форум Пространство за общуване, който тази година е посветен на Емоционалното образование в България. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална грамотност.


468 ad