Мирослава Делчева – Пепелджийска за Емоционалното образование

 
 

Предизвикателство ли е за личността да бъде тя емоционално интелигентна и можем ли като родители и възпитатели да подкрепим децата в посока осъществяване на здравословната им емоционална връзка със себе си?

Според мен за децата това може да е един естествен процес, подкрепян от техните родители, който да се случва с лекота когато родителите имат добре развита емоционална интелигентност. Предизвикателство е за нас възрастните, които сме от друго поколение, в което не се е отдавало значимост на емоциите. За нас е трудно, тъй като тепърва се учим как да се справяме с емоциите и да предадем това умение и на децата.

Можем ли чрез осъзнаването на собствените си емоции на възрастни да спестим множество неблагоприятни моменти в цялостното бъдещо развитие на децата?

Разбира се, че да тъй като когато поемем отговорност за собствените си емоции, освождаваме децата и другите от чувство за вина. За това е важно, не само да не обвиняваме децата, но и им да показваме, че не са те причината за емоционалното ни състояние. Когато ние сме спокойни, щастливи, доволни имаме много повече енергия и емоционален ресурс, който да дадем на децата си. Затова е добре да има баланс, да се грижим за себе си, за да можем да сме адекватни и с децата си.

Какви са предимствата на емоционално грамотните подрастващи?

Предимствата са, че децата са по-съзнателни както за собствените си емоции, така и за това да разпознават емоциите на околните. Има повече диалог и търпение между тях, вместо автоматични реакции на ежедневните ситуации. Конфликтите и неразбирателствате се разрешават с разговор и обсъждане, а не с обиди или физически реакции.

Кои са най-основните стъпки в подпомагането на децата в това да са емоционално образовани?

Важно е вербализирането на емоциите, възрастните да отразяват с думи емоциите и потребностите на децата. По този начин ги учат на емоционално грамотен език, как да се справят в ситуации на негативни емоции и да изразяват с думи, когато нещо не им харесва от една страна и от друга да разбират и чувствата на околните.

Защо е важно емоциите на децата да имат централно място в процеса на жизненото им развитие?

Емоциите на децата е важно да са значими, родителите и учителите да обръщат внимание на емоционалното развитие, така както се грижат за физическото и интелектуалното развитие на децата.

По какъв начин емоционалната интелигентност на децата би изградила доверието им към света и околните?

Когато децата са възпитавани, че емоциите са естествена част от живота, както и това, че като хора ни движи желанието да задоволим потребностите си, могат да се научат да не приемат нещата лично и да имат доверие, че могат да се справят с предизвикателствата.

Мирослава Делчева – Пепелджийска е лектор на Форум Пространство за общуване, който тази година е посветен на Емоционалното образование в България. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална грамотност.


468 ad