Румен Бостанджиев

Доц. д-р Румен Бостанджиев е консултант в областта на сексологията и психотерапията. Завършил е медицина и от 1984 г. работи в единствения у нас Сектор по сексология към Медицинска академия, София. Междувременно специализира сексология в различни чуждестранни университети.

Професионалният опит на доц. д-р Бостанджиев е в областта на консултирането и терапията при проблеми в сексуалната изява и интимните отношения, както и в сферата на сексуалното образование, подготовката за семеен живот и родителство. Член е на Дружеството на психолозите в България.

През последните години работата му е концентрирана върху разработване на инициативи, които развиват уменията за хармонични интимни и семейни отношения, компетентностите в областта на родителството и възможностите за личностно израстване и просперитет в условията на трайна връзка.

Доц. д-р Румен Бостанджиев е лектор на Форум Пространство за общуване, който тази година е посветен на Емоционалното образование в България. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална грамотност.


468 ad