Ако отглеждах детето си отново

Ако отглеждах детето си отново
If I had my child to raise all over again,

Щях първо да изградя самочувствието му и тогава къщата,
I’d build self esteem first, and the house later.

Щях да рисувам с пръсти повече, вместо да соча с пръст.
I’d finger-paint more, and point the finger less.

Щях повече да се свързвам и по-малко да поправям.
I would do less correcting and more connecting.

Щях да гледам по малко часовника си и да виждам повече
I’d take my eyes off my watch, and watch with my eyes.

Щях да знам да се грижа повече, вместо да се грижа да знам повече.
I would care to know less and know to care more.

Щях по-често да ходя на планина и да пускам повече хвърчила.
I’d take more hikes and fly more kites.

Щях да спра да го играя сериозен и сериозно да играя
I’d stop playing serious, and seriously play.

Щях да тичам по повече поля и да гледам повече звезди.
I would run through more fields and gaze at more stars.

Щях повече да прегръщам и по-малко да водя след себе си.
I’d do more hugging and less tugging.

Щях да виждам дъба в жълъда по-често.
I’d see the oak tree in the acorn more often.

Щях повече да утвърждавам и по-малко да съм твърд.
I would be firm less often, and affirm much more.

Щях по–малко да давам пример за любовта на силата
I’d model less about the love of power,

И повече за силата на любовта.
And more about the power of love.

Автор: Диана Луманс

На децата, емоциите и родителството ще бъде посветено събитието ни на 9 май в Столична библиотека! Очакваме Ви!


468 ad