Реципрочният майевтичен подход (РМП) и как да го използваме


Реципрочният майевтичен подход (РМП) е диалектичен метод на изследване и ‘известен себеанализ’ за овластяване на обществата и индивидите и може да бъде дефиниран като ‘процес на колективно изследване, който като изходна точка обхваща опита и интуицията на индивидите’.

РМП работилница и нужният контекст
Максималният предвиден брой участници е 20, минимум 10. За всяка сесия има само по един РМП координатор. Максималната продължителност е 3 часа. Пространството е организирано така, че да създаде демократична, нейерархична атмосфера. Участниците седят в кръг (споделяйки сила, равенство), всички са на еднакво разстояние от центъра и всеки има визуален контакт с всеки. Пространството е метафора на отношения, комуникация, израз на чувства и креативност.

Не съществува лидер, шеф, бюро или платформа за проповед. Да изнасяш реч пред тълпата от балкона е коренно различно в сравнение на това да се опитваш да създадеш демократичен диалог, където е възможно да слушаш въпроси и да мислиш как да правиш разумни избори.

Полезно е да имаш флипчарт или тетрадка, за да напишеш различните интервенции и да записваш резултатите от сесията. Топла, благоприятна и уютна атмосфера. Близката връзка с природата е много благоприятна. При възможност е важно да се съдадат условия за съжителство между обикновените хора, експертите и професионалистите в групата.

Подготовка за РМП работилницата
Препоръчително е за всеки да проведе специална подготовка (като чете документи, прави проучване, носи статии, лирики, картини и т.н.). Темата на разговор има значение за това, че дискусията на участниците е предопределена преди самата сесия, като е необходимо всички да са съгласни с темата.

Как да завършим РМП работилницата?
В края на работилницата РМП координаторът затваря сесията като пита за кратка оценка от страна на всички участници относно техния личен опит и това какво са научили в групата. Тази крайна оценка ще позволи участниците да получат взаимни обратни връзки. РМП кординаторът завършва работилницата с кратък обзор на казаното по време на сесията и обрисува заключения какво следва от него. РМП координаторът е добре също така да говори за следващата среща и цел: кога, по кое време, за какво.

Подобна интензивна активност трябва да бъде редовно документирана и РМП координаторът трябва да пази записите след всяка работилница и да синтезира главния резултат. Постепенно желателно е всеки да е истинска акушерка за всички останали. По време на работилницата всички участници дискутират това как протича ученето и опита и откритията, направени от групата.

РМП координаторът
Вътре в групата координаторът не предава съдържание от едно съзнание на друго, но той/тя създава условия, в които всеки може да научи как да изразява себе си и да изследва както сам така и в групите. Той е експерт в изкуството да задава въпроси. Той е способен да изчаква повреме на естествения период на намиране на подходящия момент, поддържайки това което РМП представя под формата на хипотези, тези, нови въпроси, предложения и др.

Той знае как да слуша с цел да преформулира повече целеви въпроси, опитва се с помощта на другите хора да свърже наблюдения, да наблегне на сходството на гледните точки и да помогне за интерпретацията на това какво започва да изплува на повърхността. Той не е лидер, а ‘акушерка’, експерт в теорията и практиката в груповата работа, въвлечен в разясняването на смисъла върху интуицията и преживяванията на всеки.

Характеристиките на РМП координатора
• Способността да координираш груповия процес и същевременно да бъдеш на нивото на участник (капацитетът да споделяш сила), да осигуриш внимание към чувствата, индивидуално/групово плановете и целите, да управляваш времето.
• Способността да задаваш въпроси и да анализираш проблеми, независимо от внушителните решения.
• Способността да ‘чете’ и да се свързва с групата, да е емпатичен, да има капацитета да поддържа преживяването на всеки и израза на чувства/изразяването на всички участници.
• Комуникационни умения: активно слушане и способност за ясно изразяване, презентиране и крос-културно общуване.
• Способността да обобщава и да използва ключови думи, умението да въздейства и перефразирайки да обединява интуиции и идеи, да инициира участие в разговорите.
• Способността да се справя с конфликти вътре в групата и да ги трансформира по позитивен начин.
• Отворен към разнообразие, способност да избягва и/или да променя предразсъдъците, чувствителността, търпението.
• Креативност.

Автор: Амико Долчи, син на Данило Долчи
Превод: Надя Димитрова


468 ad