Игри за сърцето и ума

Продължаваме с детските занимания по програмата на Азбука на общуването в Центъра по забавна математика и през 2014 под името Игри за сърцето и ума.

Азбука на общуването е образователна програма за деца, насочена към развиване на емоционалната им грамотност като първа стъпка към емоционална интелигентност. Курсът е подходящ за деца на възраст от 7 до 10 години. Заниманията се провеждат с помощта на интерактивни игри, йога и артистични методи, като рисуване, моделиране, приложно изкуство, тематични приказки, чрез които децата ще бъдат подкрепяни да изразяват различни емоции и да ги свързват с ежедневието си, да уважават различията в другите и да развиват самоуважение и самочувствие.

Целите на заниманията
Да обогатим речника от палитрата на емоциите и потребностите, които децата разпознават и назовават в ежедневието си. Да развием чувствителност за възможностите при изразяването и изслушването на другарчетата. Да разпознават и разграничават мислите от чувствата като първа стъпка в развитието на емоционална интелигентност. Да изразяват и развиват умения за справяне с негативни емоции и страхове. Да развият уважение към себе си и към другите деца. Да възпитаме  стремеж към търсене на варианти, в които всички въвлечени са удовлетворени от взетото решение. Да утвърдим ценността на различията и уникалността на всеки. Да създадем среда, която утвърждава съдействието, сътрудничеството и приема участието на всеки за отправна точка.
 
Програма на детските занимания

Светът на емоциите
Какви видове и различни емоции познаваме? Радост, щастие, тъга, гняв, самота, притеснение, срам, страх. Кога ги преживяваме? Как ги изразяваме? Интензивност на емоциите. Справяне с негативни емоции. Рисуване, театър и моделиране на емоции.

Светът на потребностите
Какви потребности имаме? Имам нужда от игра, забавление, учене. Във връзките ми с другите имам нужда от близост, сигурност, грижа, любов, внимание. Нуждите да даваш и да получаваш. Как изразявам благодарността си? Игри с карти, рисуване, изработване на цвете на нуждите, колажи на забавлението и др.

Самоуважение и самочувствие
Харесвам се такъв, какъвто съм. Моите силни страни и качества са… Мечтая за… Игри и упражнения за самочувствие – диамантен модел, къща на мечтите и др.

Ненасилие и насилие в думите
Кои са четирите стъпки на нанасилственото общуване? Игри с куклите Чакал и Жираф.

 

Водещ: Мирослава Делчева – Пепелджийска
Цена: 64 лева за 8 посещения

Плащането става по банков път.
Информация за банковата ни сметка ще получите след като заявите участието си.
 
 

НАУЧЕТЕ ЗА НОВИ ДАТИ

Вашето име *

Вашият е-mail *

Вашият телефон *


captcha


  


468 ad