ННК за учители на деца (2-6г.) – онлайн курс

Преходът на децата от семейната среда към ясла, детска градина, кооператив или почасови занимания в детски център бележи началото на процеса на социализация за децата. В този процес ролята на учителите и възпитателите трудно може да бъде надценена.

 

Обикновено родителите искат учителите на децата им да са съизмерима подкрепа за тях както родителската. Една трудна и дори невъзможна задача, когато си отговорен за повече от едно или няколко деца.

 

В новата среда децата постепенно започват да се доверяват на други възрастни и изграждат (или не) с тях отношения на доверие, постепенно се научават сами да успокояват и забавляват себе си, създават първите си приятелства, сбиват се за първи път, влизат в конфликти, научават се да заявяват себе си, да се извиняват, когато бъркат, експериментират с това да уважават и нарушават границите на другите…

 

Въобще преживяват пълната палитра от емоции и ситуации, свързани с процеса на социализация и до голяма степен от начина, по който учителите и другите възрастни се справят с тези ситуации се определя начина, по който децата се научават да се справят в подобни ситуации занапред.

 

Настоящият курс е опит да се подкрепят учителите точно в тази нелека и дори невъзможна задача – социализацията да бъде възможно най-плавен процес за децата и взаимоотношенията с другите деца да станат извор на уроци, които подкрепят израстването и разгръщат потенциала на децата.

 

Някои от важните въпроси на курса са: Как учителите да подкрепят себе си при работа с деца, за да не “прегарят”? Как да се справят с агресията между децата? Как да разрешават конфликтите? Как да балансират груповите и индивидуалните нужди на децата? Кога и как да дават израз на емоциите и потребностите си? Как да подкрепят децата да назовават емоциите си? Как да въвеждат правила и как да подхождат когато правилата не се спазват? Кога и как да повишават тон, така че да бъдат чути?

 

Курсът покрива приложението на Ненасилствената комуникация при работа с деца 2-6г. възраст и е най-подходящ за учители в държавни и частни ясли и детски градини, кооперативни учители, възпитатели, водещи на детски занимания.

 

Участието в курса става след изпращане на заявка на info@communication-academy.eu и попълване и изпращане обратно на попълнен въпросник, който получавате след като сте заявили желание за участие.

 

Целта на въпросника не е да оценявам хората, а да се ориентирам за личните и професионални предизвикателства на участниците, както и настоящата им практика и опитност при работа с деца.

 

Размерът на групата е 20 човека, за да мога да обърна индивидуално внимание на всеки в рамките на курса. Курсът е 6 седмици с начало 1-ви септември 2016г. като стремежът е да се подкрепят преподавателите точно в първите дни на новата учебна година и евентуално наученото в началото да ги подкрепя през цялата година.

 

Участниците получават 4 модула на 1-ви, 8-ми, 15-ти и 22-ри септември, които включват теория и упражанения за самостоятелна работа и достъп до затворена Фейсбук група за споделяне, обратна връзка, допълнителни препоръки и насоки за приложение. Последните две седмици от курса са посветени на обсъждане на практически ситуации и не включват допълнителен материал.

 

Курсът завършва с практически тест в две части – индивидуален за всеки участник и групов за цялата група. Целта на теста не е да оценява участниците, а да стане база за лично осъзнаване на наученото като знания и развито като умения и евентуално целеполагане за бъдещо развитие в областта на приложението на ННК на практика.

Издава се сертификат за завършен курс.

 

Кога: 1-ви септември –  13 октомври 2016г. Следващият подобен курс ще е пролетта на 2017г.

Цена на курса: 160 лева индивдулано участие; за двама участника от една и съща организация – 10% отстъпка, за 3-ма -20%.

Водещ: Емилия Илиева-Крайнова


468 ad

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *