Впечатления от Родителят коуч

Лекцията на Илдико Кудлик, Родителят коуч се проведе на 24 септември 2012.
Някои акценти от лекцията и личните впечатления, споделени от Теди Коцева.

Коучинг подходът звучи по следния начин: Нека вървим заедно по този път! Да бъдеш Коуч на деца, означава да ги изпратиш да вървят по пътя на своето израстване. Коучът показва пътя, той е моделът на подражание – самият той трабва да е в състояние да го извърви и върви по него заедно с децата. Няма друг начин те да бъдат променени.

По време на лекцията преминах през много практически упражнения, които ми помогнаха да преживея аспекти от отношението ми към живота, стратегиите ми за справяне, силните и слабите си страни, мисловни и поведенчески модели, които ме подкрепят по пътя ми и такива, които не са в моя услуга. Този силен акцент от лекцията беше изключително ценен за мен, защото ми помогна за кратък отрязък от време да науча много за себе си, насърчи ме да положа усилия да бъда по-осъзната, за това което се случва в мен, и как ако е необходимо да започна да го заменям с ново.

Коучингът не е консултиране, подхождане към проблемите по творчески и уверен начин. Коучът е като магьосник, който разкрива пред децата един свят на възможности, за който ключът е в тях самите. Коучът ги насочва и подкрепя, за да се чувстват по-уверени, да развиват умения за справяне и да разгръщат потенциала си. Това не е процес на интелектуално научаване, а процес който започва с това да ставаме все по-осъзнати, за това, което е най-устойчиво в нас – нашите собствени убеждения, които ограничават възможността потенциалът ни да се проявява. Става въпрос за това, къде откриваме себе си дали се откриваме там и какво бихме искали да бъде различно в живота ни. Следват трансформиране и промяна на вярванията. Предприемането на стъпки извън зоната ни на комфорт, разширява визията ни, помага ни да се сдобием и с други гледни точки и може да бъде мястото, където се случва магията ! Защото посоката в която гледаме, е посоката, в която се движим.

Друга област в която образователният коучинг работи е придобиването на добро самочувствие, защото за да се справяме добре, е необходимо да знаем, че сме способни. А когато се справяме добре, чувството ни за собствена стойност укрепва. Силното чувство на вярва в себе си, ни дава енергията, с която да постигаме отлични резултати и добро представяне в заниманията си.

Това което прави Коучингът да работи, е че когато изберем област, която искаме да подобрим, сме подтиквани и окуражавани да планираме конкретни краткосрочни действия, стъпки към промяната в наши обичайни начини на възприятие и действие.

 

Теодора Коцева
 
Теодора Коцева има магистърска степен по Артистични психо-социални практики (Теории за развитието и психо-социална работа с деца и възрастни чрез действени подходи). Провеждала е творчески занимания с деца от 6-9 години в рамките на проект Превенция на агресия и поведенчески проблеми в български училища. Учител е към социалната програма на Международната Асоциация за Човешки ценности (IAHV) Детство без агресия – ориентирана към здравна и емоционална култура, лична ефективност и справяне с гнева и агресията от страна на децата. От есента на 2012 води Азбука на общуването по програма Успех към 34 ОУ в София.

 


468 ad