Пет причини да сме готови да говорим открито с децата за секс

1. Самите ние сме израснали с табута относно секса. Това ни създава притеснения и ни прави неуверени, когато искаме да разговаряме с партньора как да подобрим интимната сфера на взаимоотношенията си. Децата приемат за нормално всичко за което възрастните говорят спокойно, а искаме децата ни да са спокойни и уверени, когато се говори за секс.

2. Половата идентификация е част от идентитета на човека и оказва влияние върху самооценката и успеха му. Родителите и учителите имат най-пряко влияние върху формирането на идентификацията на децата.

3. Децата очакват компетентни отговори на въпросите си от важните за тях възрастни. Когато ни изненадат и отговорите не ги задоволят, това ги кара да потърсят информация на други места, а това носи риск да изкриви представата им за романтиката и интимните отношения.

4. Ще се чувстваме компетентни родители и учители.

5. Ще имаме повече самочувствие да говорим с партньорите си за нашите желания….
 
 

Ани Коцева Психолог и психотерапевт  
Ани има професионален опит като експерт в различни сфери на психологията: трудова и организационна, детска, училищна, семейна и репродуктивна. Практикува психотерапия и психологическо консултиране като частна практика и е консултант по проекти, свързани с репродуктивно здраве, адаптивни и поведенчески проблеми на деца в частни детски центрове и в домове за деца, лишени от родителски грижи. Участва в обучителни проекти за персонала, работещ с децата. Има публикувани статии в популярни списания за родителство.

 


468 ad