Проверка на здравословното състояние на организацията

Всяка група или организация живее в своята история и може да стигне толкова далеч колкото нейната историятa й позволява. Същевременно, всяка история представя своите собствени предизвикателства и възможности. Можете да проверите здравословното състояние на всяка една група, ако обърнете внимание на следните елементи.

Какъв език се използва?

 • Какво забелязвате в езика, който хората използват? Дали хората използват главно позитивен, одобрителен или негативен и критичен език?
 • Какви думи или фрази чувате често?
 • Можете ли да чуете преобладаващи метафори? Кои са те?

Какви въпроси се задават?

 • Какви типове въпроси се задават? Дали хората задават предимно транзакционни или трансформационни въпроси?
 • Дали въпросите се използват като начин да спират или да провокират развитие?
 • Дали въпросите се използват като инструмент за извличане или като инструмент за помощ?
 • На кого е разрешено да пита някои друг разни неща?

Какви истории се разказват, къде се разказват и кой ги разказва?

 • Какъв тип истории споделят хората помежду си? Позитивни или негативни са те?
 • Каква е целта на разказването на истории? Дали историите са предназначени да споделят или да разпространяват информация?
 • Къде се разказват историите? Разказват ли се свободно или само в избрани групи?
 • Колко са различни историите в самата система? Имат ли сходен елемент или са коренно различни в различните части на системата?
 • Коя история движи организационния живот и как хората я преживяват?

Върху какво се фокусират хората?

 • Каквото и да се прави във вашата група е фокусирано и стойностно, независимо от това какво казва вашата ценностна система? Какъв е фокуса? Какво е свършено? Какво не е свършено? Защо?

Живи ли са ценностите на организацията? Имат ли хората групова визия и мисия и могат ли да вършат работата си в съответствие с тях?

 • Живи ли са ценностите и въплатени ли са в организационния живот или са просто принтирани и закачени някъде?
 • Как установените поведения съответстват на Вашите ценности? Кой определя ценностите и поведенията?
 • Могат ли хората ясно да проговорят визията си и да видят как е свързана работата им (линия на действие)?
 • Как свързани хората се чувстват и действат спрямо останалите в групата, организацията или по-широката система?

Какъв тип екология съществува вътре в системата?

 • Къде тя е здравословна и къде е влошена?
 • Кой/какво подкрепя екологията на системата? Членовете на екипа? Колко активен е лидерския екип в създаването на екологията в системата? Какво ще стане ако накарате главната история да мине на следващото ниво?
 • Най–гъвкавата екология е разнообразната. Какво разнообразие е необходимо за постигане на здравословно състояние?

Помислете върху ..

 • Как можете да предизвикате по-одобрителен стил на общуване?
 • Коя метафора би била най-транформираща?
 • Транзакционни или трансформационни въпроси задавате?
 • Кой въпрос би ни помогнал да останем в изследване на ситуацията в организацията достатъчно дълго, за да можем да внесем промяна?
 • Какви истории трябва да спрем, да започнем и да продължим да разказваме?
 • Какви истории имаме нужда да улавяме? Как бихме могли да работим с тях?
 • Какви поведения трябва да демонстрира висшия мениджмънт? Например, как би водил ти?
 • Кои истории биха спомогнали за промяна на настоящия или създаването на нов фокус?
 • Каква е линията на действие във вашата организация?
 • Какво е необходимо за да се вдъхне нов живот на организационните ценности и поведения?
 • Къде е повратната точка на това да променим екологията в организацията?
 • Коя е оптималната и най-елегантна възможна промяна?

Мери Алис Артър

Каним ви на на тридневен семинар на Мери Алис Артър, на които да изследвате как историите и тяхното разказване работят за личностите, организациите и целите системи. Прилагаме модел от шест стъпки наречен Тао на историята (The Tao of Story) – комбинация от практиките Storytelling и StoryWork. В основата на обучението ще са собствените истории на участниците, които ще използваме за да практикуваме и учим заедно.

Подробна информация

 


468 ad

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *