Методът Позитивно изследване

Промяната може да изхожда от дефицити или да е основана на положителното

Много от методиките за решаване на проблеми се отнасят в голяма степен до промените, основани на наличието на дефицити. Някой идентифицира проблем, хората преценяват какво ‘не работи добре’ и в следствие на това разкриват причините, последствията и потребностите. В най-добрия вариант решенията, базирани на дефицити, довеждат до план за действие, който, ако бъде успешно изпълнен, ще реши определения проблем.

Системната теория се опитва да изследва системите с цел да определи перфектната точка на намеса, за да не позволи възникване на негативна линия за обратна връзка. Това е определяно от някои хора като “тъмна” наука, тъй като много добре отговаря на въпроса защо повечето начини за решения на проблеми не вършат работа. Обратното, Позитивното изследване може да бъде разглеждано като “светла” наука, тъй като тя игнорира негативите на обратната връзка и в замяна организира положителна такава.

Позитивното изследване може да бъде цялостен системен процес, който идентифицира какво е най-доброто в рамките на една система и се опитва да го разпредели в цялата система. Методът надгражда съществуващи компетенции с цел да се създаде самоподкрепяща се позитивна линия за обратна връзка. Той дава на участниците възможността да мислят позитивно и да работят върху реализирането на мечтите и вдъхновенията си. В най-добрия случай Позитивното изследване предоставя продължителна възможност за положителна промяна.

Какво представлява Позитивното изследване

Позитивното изследване разглежда работещите механизми, без значение дали става дума за организации, екипи, процеси или взаимовръзки. Базира се на идеята, че задаването на въпроси може да допринесе за оформянето на реалността, както и че тези въпроси и диалози относно силните страни, успехите, стойността, надеждите и мечтите, могат да доведат до бъдещо развитие на същите тези неща.

В същината си Позитивното изследване е сбор от всички изброени съставни части: те се базират на важността от разпознаване и утвърждаване на ценността на хората и системите около нас, както и на изследване, изучаване и откриване на тази стойност. Или казано на по-прост език, при Позитивното изследване основополагащо е да се задават позитивни въпроси и да се действа според получените в следствие на това отговори. Така методът разчупват традиционното разделение ‘модератор-участник’ и истински ангажира и включва всеки.

Подобно на Технология на отвореното пространство Позитивното изследване е метод за самоорганизиране с тази разлика обаче, че вторият метод може да се приложи извън точно определено място и време и може да представлява продължителен процес, с който участниците са ангажирани за дълъг период от време. Така това може да представлява по-скоро един устойчив подход на ‘Мениджмънт на промяната’, отколкото просто една ограничена във времето интервенция.

Идеята зад Позитивното изследване е толкова семпла, че когато говорят за нея, повечето хора имат нуждата да я разкрасят малко. Когато прилагат метода, много организации избират да го наричат по друг начин. Факт обаче е, че Позитивното изследване е бил повече от успешен метод през изминалите години. Той върши работа, защото разчита на съществуващи социални мрежи, както и на човешката потребност от социализиране.

Когато прилагаме Позитивното изследване обаче, от значение е да не се губи от поглед фактът, че се разчита на хора, които участват и споделят своите истории доброволно. Не трябва да го превръщаме в механичен процес или в списък с въпроси, който хората отмятат.

Обучението по метода на Позитивното изследване ще се проведе на 19 февруари като част от обучителния цикъл Практиката на диалога при работа с групи.


468 ad

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *