Интервю с Николай Русанов

Николай Русанов

Николай Русанов, мениджър продажби Теразид  ЕООД

Какво ви мотивира да се включите в първия Форум Пространство за общуване?

Вярвам, че този форум дава друга гледна точка в начина на свързване между нас хората.

Когато чуете емпатия каква е първата картина, която изниква в съзнанието ви?

Пространство за общуване, в което се свързваме през потребностите, а и също така в случаите на трудности към (родители, деца, партньор, близки) да оставаме близо до  тях, без да съприживяваме, а присъстваме като подкрепа в техен труден момент.

Кое според вас е най-трудното в човешките взаимоотношения?

Да бъдем честни и автентични с нашите родители, деца приятели ,и също така да бъдем открити без да се притесняваме какво ще е тяхното мнение.

Какво ни помага най-много да се свързваме като хора?

Когато се научим да ги слушаме събеседника до нас без да го осъждаме.

А къде са корените на отчуждението според Вас?

Рамките, които създаваме за хората на база минали събития – той/тя са/лоши/мързеливи/нехайни/безотговорни/неорганизирани/, и от друга страна незавършените ситуации от миналото.

Как звучи вашето пожелание към Форума и неговите гости?

Заповядайте на Форум Пространство за общуване – място, на което ще се запознаете как да се свързвате през потребностите, а не през ролите.


468 ad

0 коментaри

Trackbacks/Pingbacks

  1. Пространство за общуване | Communication Academy - [...] Предстоящи събития Мама, татко и аз!Последни статии Интервю с Николай Русанов Интервю със Зорница Трифонова За ненасилствената…