Теодор Карайончев

Теодор Карайончев има Магистърска степен по психология от Софийския университет ‘Свети Климент Охридски’ от 1986. През лятото на същата година преминава обучение за водене на социално-психологически тренинги по американска методика за висш и среден мениджърски персонал. Веднага след това започва работа, отначало под супервизия, и вече има 26-годишна практика като треньор-обучител по най-различни теми и с най-разнообразни групи.

Теодор Карайончев е член на Дружеството на психолозите в България. Работил е с групи от ученици, учители, студенти, университетски преподаватели, доценти и професори. Обучавал е и няколко групи за бъдещи треньори, като сред участниците в тях вече има изявени професионалисти, работещи успешно на пазара за различни фирми.

Основен принцип в работата му е: Добрият психолог е незабележим и оставя участниците в групата с впечатлението, че всичко е резултат изключително на техния потенциал и усилия.

Теодор Карайончев е лектор на Форум Пространство за общуване, който тази година е посветен на Емоционалното образование в България. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална грамотност.


468 ad