Какво е приобщаващо образование и как се случва то?

Стефан Йорданов има дългогодишен опит в областта на приобщаващото образование, закрилата на детето и детското участие като експерт в Център за приобщаващо образование. Предишният му опит е свързан с българската програма на британската неправителствена организация за защита на детските права Save The Children UK. Ръководил и изпълнявал е много проекти по темата в сътрудничество с държавни и неправителствени структури. Участвал е в създаването и прилагането на обучителни модули за възпитатели, преподаватели и социални работници. Стефан Йорданов е лектор на Форум Пространство за общуване, който тази година е посветен на на темата за «Трудните» деца в семейна и училищна среда – Единството по пътя към значимата подкрепа.

Често, засягайки темата за взаимодействието в семейна и училищна среда говорим за така наречените «трудни« деца. Каква трудност отразяват те според Вас?

«Трудните» деца всъщност олицетворяват трудностите на учители и родители да намерят индивидуален подход към тях. Бариерите пред ученето и развитието на децата най-често са нашите собствени бариери и стереотипи – житейски, образователни и поведенчески.

Има ли изобщо «трудни» и «лесни» деца? На какво ни учат «трудните» деца?

Ние в Център за приобщаващо образование вярваме, че няма «трудни» и «лесни» деца, а немотивирани и мотивирани учители, защото най-важните ресурси, които използва един преподавател винаги са в неговата собствена практика, в практиката на колегите му и в училищната среда.

Какъв резултат би имало единството между родители и учители в процеса на взаимодействие с «трудното« дете?

Взаимодействието между родители, учители и специалисти в този процес е от ключово значение за постигането на резултат.

Какви са успешните стъпки към преодоляването на обучителни, поведенчески и емоционални трудности у децата?

Това е процес без точна формула, но съществуват стъпки, които трябва да се предприемат и следват:
а/ екипна работа по случай
б/ решения, базирани на наблюдение
в/ приобщаваща училищна среда
г/ изграждане на училищна общност- родители, учители и деца участват активно във вземането на решения, които ги засягат.

Възможно ли е и как бихме могли да посрещнем потребностите на всички деца в училище?

Това също е процес, който се развива в дългосрочна перспектива и включва всички участници в училищната общност. Необходимо е да променим средата, за да е приемаща за всички деца, а не да променяме децата, за да успеят да се интегрират към средата.

Път ли е приемането и разпознаването на собствените ни потребности като учители и родители към по-ефективна и значима подкрепа за детето?

Осъзнаването на собствените нужди и самооценката са първите стъпки във всеки един приобщаващ процес.

Кога започва и свършва образованието и изразява ли се то единствено в предаването и придобиването на конкретни знания в дадена предметна област?

Училището отдавна не е само академична институция. То има социализираща функция, така че придобиването на социални умения е също толкова значимо, колкото и овладяването на академично знание.

 
 
 

Форумът «Трудните» деца в семейна и училищна среда е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за приобщаващо образование, емпатия, образователни, поведенчески и емоционални трудности, както и възможни подходи и начини за значима подкрепа в процеса на детско развитие.

Подробна информация

 


468 ad

0 коментaри

Trackbacks/Pingbacks

  1. Темите на форума за «трудните» деца - [...] смисъла на приобщаващото образование, представена от Стефан Йорданов от Центъра за приобщаващо [...]

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *