Кои сме ние?


Communication Academy е обучителна организация, която съчетава в себе си идеи за устойчиво бизнес развитие и широка обществена дейност, посветена на разпространението на нови методи за общуване, преподаване и свързване между хората.

С централна тема на интерес и компетентност комуникацията между хората, Communication Academy фокусира дейността си върху автентичността в общуването, емпатията в отглеждането на деца и преподаването в училищата, емоционалната интелигентност вкъщи и на работното място и ненасилствената комуникация  като начин на живот.

Communication Academy развива дейността си с екип от професионалисти в различни области на хуманитарните науки, обединени от разбирането си за общуването като цялостен процес на свързване между хората на интелектуално и емоционално ниво.

Курсовете, които се организират, включват обучителни програми за деца (3–6 години), курсове за родители и учители, семейни семинари, вътрешнофирмени обучения за комуникационни умения и обучения за обучители.

Мисия
Изграждаме култура на осъзнато общуване, в която дълбокото и автентично изразяване на уникалността на всеки и пълноценното изслушване и разбиране са водещи ценности в процеса на всяко човешко взаимодействие.

Спомагаме за цялостното развитие на личността, акцентирайки върху емоционалната интелигентност и баланса между мъдростта на сърцето и трезвата преценка на ума, духовното развитие и реалния живот тук и сега.

Превръщаме емпатията в реална практика и начин на живот във всяка човешка роля.

Ценности
Ние разбираме общуването като цялостен процес на свързване със себе си и другите със зачитане на мислите, чувствата и потребностите на всички страни.

Живеем създавайки пространства, в които хората изследват моделите си на общуване и избират да правят промени, с които да преживяват повече хармония и разбирателство.

Създаваме общност от съмишленици и приятели, които се подкрепят за по-пълна изява на личния си потенциал и цялостен принос към постигане на мисията на организацията.

Екипът на организацията живее на практика ценностите, които се стремим да предадем на другите. Взимаме решения съзвучни с потребностите на всеки, поемаме отговорност за изборите, които правим, уважаваме различията и търсим единство отвъд на пръв поглед несъвместими гледни точки.

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева-Крайнова
управител

Зорница Трифонова

Зорница Трифонова
връзки с обществеността

Мирослава Делчева – Пепелджийска

Мирослава Делчева-Пепелджийска
водещ на занимания

Теодора Коцева
водещ на занимания за деца

Мина Стаматова

Мина Стаматова
координатор за Бургас

Мария Цанева

Мария Вичева Цанева
психолог

Такухи Елмокян
мениджър бизнес развитие

Ивета Бургаджиева
психолог

Моника Славчева

Моника Славчева
психолог

Антон Вълков

Антон Вълков
водещ на семинари

Надя Димитрова

Надя Димитрова
асистент

 


468 ad