Антон Вълков


Антон Вълков
Водещ на курсове и семинари, модератор на срещи и диалози

Въведение в принципите на Art of Hosting

Лидерство на участието

Диалог – разговор с център, а не със страни

Практиката на диалога при работа с групи

Антон Вълков е обучител и водещ на редица семинари и курсове по темите на методите на участието, ефективните срещи, работата в екип и устойчивото развитие. Той е един от двигателите на първите обучения за лидерство на участието (Art of Hosting) в България през 2013 и 2014, които събират общо над 100 участници. Като практик в международната мрежа на Art of Hosting има опит като участник и обучител в проекти, свързани с методите на участието в Швеция, Лихтенщайн, Словения и Гърция. Прилагал методите в своята работа като бизнес консултант, както и в множество проекти с неправителствения сектор, образованието и малки стартиращи компании.

Антон Вълков започва професионалния си опит като координатор по международното развитие на образователната фондация Fundación Luker в Колумбия. В България работи като консултант по устойчиво развитие в denkstatt, където е въвлечен в проекти за социална и екологична устойчивост за клиенти от корпоративния сектор, общини и международни изследователски проекти. Организирал е обществени обсъждания и консултации със заинтересованите страни.

Преди да започне работа в бизнеса има 5-годишен опит в сектора на неформалното образование като обучител, ръководител на проекти за междукултурен обмен и екипен лидер. През 2009-2010 ръководи националния офис на международната студентска организация AIESEC във България.

Антон е магистър по стратегическо лидерство за устойчиво развитие от Технологичния институт Блекинге в Швеция и има бакалавърска степен по счетоводство и контрол от Стопанска академия ‘Д. А. Ценов’ – Свищов.

От 2014 е част от екипа на Communication Academy като водещ на семинари и обучения и модератор на срещи и диалози.

Статии на Антон Вълков

[catlist id=227 numberposts=-1 class=lcp_catlist excerpt=yes excerpt_strip=no order=desc]


468 ad