Мария Цанева


Мария Цанева

Психолог

Учене и преподаване в партньорство и от сърце
Форум Бъдеще, Беглика Фест

Мария Цанева завършва педагогика и психология в СУ ‘Св. Климент Охридски’. Повече от двадесет години тя работи в системата на образованието. Има опит като учител, кариерен консултант, а в момента работи като училищен психолог в голямо столично училище. Тя е и практикуващ психотерапевт в парадигмата на Позитивната психотерапия. Мария Цанева има множество специализации, в това число и в чужбина (Швейцария). Тя е и дипломиран фасилитатор (терапевт) в метода на Системните фамилни констелациии, създаден от немския психотерапевт Берт Хелингер. Мария Цанева има много опит и участия в различни европейски и национални проекти като обучител и координатор. В това си качество тя често сътрудничи на различни институции, НПО и бизнес организации. Основните й интереси са свързани с комуникативната култура и умения, емоционалната интелигентност, решаването на конфликти, асертивност, емпатичното образование и развитието на социални умения. Работи както с деца, така и с възрастни. Мария Цанева е член на постояния екип на Communication-academy. С метода на ненасилствената комуникация тя се запознава и работи от навлизането му като теория и практика в България. Тя работи усилено за неговото разпространение и го използва в консултативната си дейност, при посредничеството в конфликтни ситуации в учебна среда и при работата с родители, учители, ученици и клиенти. Като част от екипа на Communication Academy Мария Цанева е лектор и водещ на семинарите Учене и преподаване в партньорство и от сърце и ННК за начинаещи.

Статии на Мария Цанева

[catlist id=84 numberposts=-1 class=lcp_catlist excerpt=yes excerpt_strip=no order=desc]


468 ad