Такухи Елмокян


Такухи Елмокян

Мениджър Бизнес развитие

Професионалният опит на Такухи Елмокян е свързан с корпоративния бизнес. Работила е като финансов консултант в областта на корпоративните финанси и преструктуриране на фирми в KPMG Bulgaria. Впоследствие, работи като финансов контролер в ‘Домейн Бойар Интернашънъл’, както и финансов експерт във Фондация ‘Подслон за човечеството’.

Участието ми в развитието на Комюникейшън Академи е свързано с ново начало в професионалния ми път, което за мен е възможност за използване на професионален опит и знания с автентичност и запазване на свързанността със себе си. В този смисъл свързанността с емоциите, зачитането им и посрещането на потребноститe, стоящи зад тях според мен ми е липсвало в професионалния път досега и бих искала, да допринеса това да е част от живота и взаимотношенията между хората.


468 ad