Теодора Коцева


Tedi
Водещ на курсове за деца

Азбука на общуването за деца
Лятно училище Азбука на емоциите
Родителите, децата и емоциите II
Форум Бъдеще, Беглика Фест

Теодора Коцева има магистърска степен по Артистични психо-социални практики (Теории за развитието и психо-социална работа с деца и възрастни чрез действени подходи). Провеждала е творчески занимания с деца от 6-9 години в рамките на проект Превенция на агресия и поведенчески проблеми в български училища. Учител е към социалната програма на Международната Асоциация за Човешки ценности (IAHV) Детство без агресия – ориентирана към здравна и емоционална култура, лична ефективност и справяне с гнева и агресията от страна на децата. От есента на 2012 води Азбука на общуването по програма Успех към 34 ОУ в София.

Статии на Теодора Коцева

[catlist id=74 numberposts=-1 class=lcp_catlist excerpt=yes excerpt_strip=no order=desc]


468 ad