Емпатия към себе си

С течение на времето осъзнаването на чувствата и нуждите отвъд поведението, мислите и преценките се превръща за мен във все по-голяма ценност. Наученото и преживяното в практиката ми на метода на Ненасилствената комуникация и даването на емпатия ми помага да се свързвам по-добре със себе си и с другите. Като линия и начин на комуникация емпатията, която давам, цели да достигне до другите, но също, и не по-маловажно – до мен самата.

Емпатия към себе си е пространство, което създаваш за теб самия, пространство в което позволяваш на това, което е живо в теб в момента, на твоите вълнения и желания да бъдат забелязани и зачетени. Тя е осъзнатост, будност, присъствие в настоящия момент, където се случва животът, отвъд умствените представи за нещата.

Емпатия към себе си е умение, което ти помага да забелязваш, когато реагираш автоматично, по шаблони, когато възпримаш случващото се през установени убеждения и емоционални окраски, повлиян от силните впечатления от подобни минали преживявания. Тя ти помага да стигнеш по-дълбоко, отвъд осъжданията си за ситуацията, и да осъзнаеш, че се чувстваш по определен начин, защото конкретна твоя потребност не е удовлетворена. А когато осъзнаваш чувствата и нуждите, които стоят зад мислите и поведението ти, виждаш по-добре какъв си, през всички защити и маски, и така ставаш по-цялостен.

Емпатия към себе си учи как да се отнасяш по-добре и да се грижиш по-добре за себе си. Тя е спътник в търсенето на истината за себе си, който те придружава с много любов, за да можеш да се приемаш в своята цялост, да се приемаш и когато си объркан, уязвим, пасивен, уплашен, гневен . Тя ти помага да знаеш, че отговорен за твоите чувства си ти самият, а не външният свят и да носиш тази отговорност за живота си във всеки един момент. Емпатията към себе си те учи да развиваш и да използваш своите вътрешни сили и ресурси, за да се погрижиш сам за своите емоции и потребности, което би ти позволило да проявиш най-доброто от цялостната личност, която си.

Колкото повече пространство осигуряваш с помощта на емпатията твоите чувства и нужди да бъдат зачетени, толкова по-лесно би правил това и с чувствата и нуждите на другите. Така отворянето ти към света и  автентичността във взаимоотношенията ти се случват по-лесно, което е истинско богатство.

 

Теодора Коцева
 
Теодора Коцева има магистърска степен по Артистични психо-социални практики (Теории за развитието и психо-социална работа с деца и възрастни чрез действени подходи). Провеждала е творчески занимания с деца от 6-9 години в рамките на проект Превенция на агресия и поведенчески проблеми в български училища. Учител е към социалната програма на Международната Асоциация за Човешки ценности (IAHV) Детство без агресия – ориентирана към здравна и емоционална култура, лична ефективност и справяне с гнева и агресията от страна на децата. От есента на 2012 води Азбука на общуването по програма Успех към 34 ОУ в София.


468 ad