Ненасилствена комуникация при работа с деца

Обучителен семинар за учители и работещите с деца

Усилията на съвременните учители и работещите с деца, освен да предават знания считаме за важно, да са съсредоточени и върху това, детето да расте като самостоятелна и уверена личност, да усвои умения за общуване и работа в екип, да се научи да овладява конфликтни ситуации и да отстоява себе си, без да напада или унижава другите. Учителят със своя личен пример, преподава и уроците на живота, и от това дали го прави с емпатия и разбиране или със заплахи и заповеди, зависи и представата на децата за света, дали той е подкрепящо или застрашаващо място. Създаването на среда на доверие и уважение, благоприятства самия процес на учене и го прави по-успешен и приятен.

Ненасилствена комуникация при работата с деца е семинар, който подкрепя учителите и работещите с деца в тяхната не лека задача, чрез развиване на следните умения.

• Да подкрепяме децата да са свързани с емоциите и потребностите си, а не с представите си за редно/нередно, виновен/невинен (емпатия).
• Да насърчаваме и мотивираме децата без награди и наказания.
• Да правим с децата първи стъпки към емоционалната грамотност като зачитаме техните емоции и им даваме пространство да ги изразяват.
• Да им даваме пример за автентичност като ние сме честни и автентични в комуникацията си с тях.

Семинарът включва следните темите.

• Как да се изразяваме и отстояваме, когато не сме съгласни, без да вменяваме вина или изискване – принципи и стъпки на Ненасилствената комуникация.
• Как да слушаме, без да съдим и преценяваме – въведение в емпатията.
• Как да подкрепяме децата в конфликтни ситуации и да им помагаме да ги разрешават с мирен диалог – практическо занимание и казуси.
• Как да създадем среда на доверие и сътрудничество, в която ученето процъфтява.
• Как да използваме индивидуален подход и интерактивни методи за работа.

Семинарът представя принципите на ненасилствена комуникация (ННК) при преподаване и работа с деца и конкретни стъпки за постепенно развиване на емпатични умения. Курсът включва разиграване на реални ситуации от живота на учители и възпитатели, практически казуси за разрешаване и упражнения със смяна на ролите учител-дете.

Кога: 18 април, 10.00-17.00, 2 практически срещи по 1.30 ч. след семинара за затвърждаване на наученото
Къде: бул. Цар Борис Трети 99-101, Серендипити – пространства за общуване
Водещ: Мирослава Делчева-Пепелджийска, обучител по ненасилствена комуникация
Такса за участие: 120 лева

Плащането става по банков път. Информация за банковата ни сметка ще получите след като заявите участието си.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Вашето име *

Вашият е-mail *

Вашият телефон *


captcha


468 ad