«Трудните» деца в семейна и училищна среда

Форум Пространство за общуване тази година е посветен на темата за «Трудните» деца в семейна и училищна среда – Единството по пътя към значимата подкрепа. Форумът е комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за приобщаващо образование, емпатия, образователни, поведенчески и емоционални трудности, както и възможни подходи и начини за значима подкрепа в процеса на детско развитие. Под термина «трудни» деца имаме предвид деца с образователни, поведенчески и емоционални проблеми и не само те. Ние вярваме, че всяко дете има даден вид специална потребност.

За кого е предназначен?

Форумът е посветен на директори, педагогически съветници, учители и родители и търси единството на значимата връзка родител-учител-дете при образоването и отглеждането на децата.

Фокус на събитието ще е процесът на учене и преподаване в училищна среда и спецификите на трудности, които срещат деца, родители и учители в същия този процес на взаимодействие. Ще присъстват професионалисти и представители на хуманитарните науки, които имат директен поглед и работят в сферата на образованието и социалнопсихологическата дейност с деца.

Първата половина от форума е обзорна и презентационна. Тъй като основно застъпваме идеята за открито и неформално общуване, втората част от събитието ще се проведе под формата на open space технология. Тя дава възможност за увеличаване енергията и единодействието между участниците като ги стимулира към конструктивно обсъждане в малки групи по предложените от тях теми.

Идеята на форума е да хвърли светлина върху темата, като се опита да размие различието и стереотипната нагласа към децата и да окаже конкретна подкрепа под формата на техники и практики за работа с тях. С централно значение – да даде възможност за неформално обсъждане на проблемите на директорите, детските възпитатели, ресурсни учители, родителите и учителите за среща в едно информативно, подкрепящо и безопасно пространство, където да обменят опит в посока намиране на общи решения.

Повече за презентаторите и темите на форума може да видите тук.
 
Кога: 22 март 2015
Къде: бул. Цар Борис III 99-101, Партер (СЕРЕНДИПИТИ – пространства за общуване)
Такса за участие: 49 лева
Такса за семейна двойка: 80 лева
Отстъпка за повече от 2 участника: 10%

Отстъпки предлагаме за семейни двойки и или повече от двама участници от една организация. Таксата за участие за семейна двойка или 2 представители на едно семейство е 80 лева. Отстъпката за двама или повече представители от една организация е в размер на 10% или 44 лева. Ако желаете да подкрепите каузата на форума, можете да закупите и спонсорски билет за 100 лева. Таксата включва участие във всички теоретични и практически занимания за деня и кафе-паузи.

 

ПРОГРАМА НА ФОРУМ ПРОСТРАНСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ
Регистрация и добре дошли
09:30-10:00
Приобщаващо образование – едно училище за всички
Стефан Йорданов, Център за приобщаващо образование
10:00-10:30
Емпатията към себе си в среща с «трудните» деца
Емилия Илиева-Крайнова, обучител по ненасилствена комуникация
10:30-11:00
Емоционални разстройства в детска възраст
Елизабет Вихрийска,
психолог-консултант при проблеми в детско-юношеска възраст и когнитивно-поведенчески терапевт
11:00-11:30
Кафе пауза
11:30-11:50
Възможности на хомеопатията за подкрепа на «трудните» деца.
Акценти – хиперактивност и дефицит на вниманието
Мирослава Делчева–Пепелджийска,
класически хомеопат и обучител по емоционална интелигентност
11:50-12:20
Аутизъм и хиперактивост – митове и реалност
Магдалена Димитрова, клиничен психолог и логопед
12:20-12:50
Успешни стратегии на учителя при работа с «трудни» деца
Мария Цанева, училищен психолог и позитивен психотерапевт
12:50-13:20
Обедна почивка
13:20-14:20
Подкрепа на родители и близки в процеса на взаимодействие с децата
Моника Славчева, училищен психолог и позитивен психотерапевт
14:20-14:50
«Tрудни» деца и възможностите на арт-терапията
Фиданка Чингова–Тодорова, водещ на детски арт-занимания и арт терапевт
14:50-15:20
Фасилитирана среща по метода Технология на отвореното пространство
Дискусия между родители и учители по предложени и избрани от тях теми
15:20-18:00
Закриване на форума
18:00-18:30

 

НАУЧЕТЕ ЗА НОВИ ДАТИ

Вашето име *

Вашият е-mail *

Вашият телефон *


captcha


  


468 ad