Харизматичният презентатор

 

Не казвам, че на някои хора не им е по-лесно, отколкото на други да изявяват харизмата си, но съм убедена, че всеки може да бъде вдъхновение за другите, когато презентира себе си, компанията, в която работи, или проекта, който иска да започне. Емилия Илиева-Крайнова

Харизматичният презентатор е семинар за презентационни умения, който обръща централно (и почти единствено) внимание на ролята на личността при презентиране. Акцентът е върху Човека, който иска и има какво да каже.

С убеждението, че ‘божественият дар’, наречен харизма, е наличен във всеки човек, семинарът разглежда автентичността по време на презентиране като акцентира върху уменията за емоционално свързване с аудиторията и ясното изразяване на важните послания. Голямото майсторство на всяко говорене пред хора не е в думите, които използваме, а в нашата връзка с тези думи. Предаването на послание не се свежда до правилното формулиране, а до изграждане на ‘мост’ с аудиторията, по който да мине това послание. На това ни учи този курс.

Харизматичният презентатор е семинар за презентационни умения, но и не само. Разкриването на личността през призмата на емоциите са точните думи, с които мога да дефинирам същността на семинара. И въпреки че няма точни правила, с които да я разкрием, съществуват своеобразни насоки, с чиято помощ бихме помогнали на своята харизма да се проявява по-силно. Водещата на семинара Емилия Илиева-Крайнова носи харизмата да предава нещата с прости думи и да създава пространство за пълноценна изява на харизмата на всеки. Кристина Пайташева, автор в Webcafe

Харизматичният презентатор не е обучение като другите, които може да познавате от корпоративния свят. За мен то бе вдъхновение, лекота и хармония. Средствата, обстановката и стилът на водещата с лекота ви свързват с най-силните ви страни, показват ви пътя към вдъхновението и сбъдването на вашите цели. След обучението с радост ще откриете, че харизмата не е нещо, присъщо на избрани хора, а сила, която носи всеки от нас. Пламен Натов, предприемач

Харизматичният презентатор е не просто обучение или семинар, а един прекрасен тренинг ден, посветен на това да усъвършенстваме себе си чрез засилване на връзката с другите. Фокусът е най-вече върху уменията за презентиране, но всъщност изкуството да заинтригуваш и да се свържеш емоционално със събеседника, партньора, ученика, клиента или публиката е универсално приложимо в много ситуации. Десислава Банева, специалист Тренинг и Обучения

В крайна сметка една добра презентация означава да сме казали нещата, които сме намислили, и да сме ги казали по начина, по който ни се е искало. Харизматичните презентации са тези, в които не знаем какво точно сме казали, но знаем, че сме казали най-важното и всички ще го запомнят. Харизматичният презентатор е авторски семинар на Емилия Илиева-Крайнова, който включва голяма част от личния й опит като презентатор, водещ на различни семинари за професионално и личностно развитие и фасилитатор на малки и големи групи. През 2007 година Емилия спечелва наградата на публиката на Фондация Reinhart Mohn за най-вдъхновяваща презентация.

Харизматичният презентатор
Къде: София, Люлин планина 42, ет. 3 Водещ: Емилия Илиева-Крайнова Цена: 90 лева

Плащането става по банков път. Информация за банковата ни сметка ще получите след като заявите участието си.

 

НАУЧЕТЕ ЗА НОВИ ДАТИ

Вашето име *

Вашият е-mail *

Вашият телефон *


captcha


  


468 ad