4 нива на слушане според Ото Шармър

Забави, за да разбереш

В същността си, лидерството се отнася до формирането и промяната на това как индивидите и групите обръщат внимание и реагират на дадена ситуация в последствие. Но повечето лидери са неспособни да разпознават това, да не говорим …


Прочети повече

«Трудните» деца в семейна и училищна среда

Има моменти, в които всеки от нас се нуждае от допълнителна подкрепа и в зависимост от ситуацията тя приема различна форма и степен. Обикновено, трудността се удвоява, когато тя е и единствения фокус. Позитивната трансформация идва, когато се запознаем с …


Прочети повече

10 причини да бъдете на Форум Емоционално образование

Знаете, че емоцията е тази двигателна сила, която ни позволява да дадем израз на вътрешния си порив към свобода, себеутвърждаване и пълноценен живот. Умелото усвояване на съставните й елементи и тяхното приложение в семейна и училищна среда биха могли да …


Прочети повече

Емпатия за родители и деца

В наши дни в сферата на родителството се наблюдава промяна. Извършва се постепенно преобразяване и пренасочване към нови начини на виждане и осъществяване на връзката родител–дете. Старите порядки, с които сме израснали – на безгласните деца, на физическите наказания като …


Прочети повече

Трите вида емпатия според Даниел Голмън

 

Бих искал да разбера как хората виждат света, ми каза един изпълнителен директор. При всеки човек е различно. Завладян съм от начините, по които хората мислят за нещата, какво е важно за тях, как сглобяват света си.

Това естествено …


Прочети повече

Реципрочният майевтичен подход (РМП) и как да го използваме

Реципрочният майевтичен подход (РМП) е диалектичен метод на изследване и ‘известен себеанализ’ за овластяване на обществата и индивидите и може да бъде дефиниран като ‘процес на колективно изследване, който като изходна точка обхваща опита и интуицията на индивидите’.

РМП работилница


Прочети повече

Реципрочният майевтичен подход (РМП) на Данило Долчи

Ако да живееш означава да учиш чрез адаптация, изобретателността и предаването на нова собствена сила поражда творчество: да свържеш вече съществуващото по нов начин, да мислиш, да събуждаш чрез провокация.

Творчеството не се предава, но всеки среща шанса да го


Прочети повече

Емоционалното образование

Навярно много от нас биха се съгласили с това, че изпитвайки една емоция, съзнателно или не, неизбежно преминаваме през цикъл на обучение. Каквато и да е нашата емоционална реакция, тя ни дава възможност да погледнем на живота по друг начин …


Прочети повече