Нашите курсове


Communication Academy е обучителна организация, която фокусира дейността си върху темата за качеството на общуване между хората и провежда семинари и курсове за възрастни и деца насочени към развиването на умения за автентично изразяване, емоционално свързване и емпатия. Голяма част от дейността на организацията е силно повлияна от идеите на ненасилствената комуникация (ННК) на Маршал Розенберг, чиито корени са във философията за ненасилие на Махтама Ганди и хуманистичната школа в психологията на Карл Роджърс.

Родители
Училище за родители е поредица от няколко курса, които представят разнообразието от методи и подходи в отглеждането и възпитанието на децата чрез разбиране, уважение, зачитане и съпричастност. Един от курсовете е Ненасилствена комуникация за родители.

Родителство и емпатия към себе си е вечерен курс за родители за развиване на емпатични умения, който дават възможност за по-пълно свързване и общуване с децата, партньорите и със самите себе си.

Емпатия с бебета и малки деца е курс от 4 лекции за родители на деца до 3 години, който разглежда важната роля на емоциите и потребностите в общуването родител – дете от най-крехка възраст и как можем да възпитаваме емоционална грамотност в децата си чрез личен пример

Родители и деца
Мама, татко и аз е семинар за деца и възрастни, който се провежда извън София и акцентира върху съвместното учене и развитие на умения за общуване, свързване и емпатия на деца и родители и запознаване с принципите на ненасилствената комуникация.

Родителите, децата и емоциите е събитие целящо да подкрепи родителите да развиват емоционалната грамотност на децата си докато се забавляват и играят заедно.

Деца
Азбука на общуването са детски занимания за деца от 5 до 12 години за развиване на емоционална грамотност.

Учители
Учителите, които помним е еднодневна обучителна програма за учители от начален курс, която представя как методите на Ненасилствена комуникация и Емпатия могат да подкрепят учителите в тяхната работа и в изграждането на отношения на сътрудничество с учениците.

Учене и преподаване в партньорство и от сърце е двудневна обучителна програма за учители от среден и горен курс, която представя как методите на Ненасилствена комуникация и Емпатия могат да подкрепят учителите в тяхната работа и в изграждането на отношения на сътрудничество с учениците.

Личностно развитие
Емпатични срещи за начинаещи е курс насочен към развиване на практически умения за емпатия към себе си и другите и ползването и в ежедневното общуване.

Емпатични срещи за напреднали са насочени към хора които вече имат опит с емпатията и искат да придобият по-задълбочен опит.

Ако искате да се свържете с нас, пишете ни!


468 ad