Как коучингът се отразява на учители, директори и ученици

Какво може да направи коучинга за училището?
Съществува известно твърдение, че учителите се нуждаят от повече знание, умения, практика и подкрепа след като започнат да практикуват професията. Малкълм Гладуел, автора на Outliers: The Story of Success (2008), смята, че отнема десет хиляди часа съзнателна практика – практика, която насърчава устойчиво развитие – да овладееш цялостно едно умение. Това се превежда като 7 години за учителите работещи в училище. Повечето учители и директори искат професионално развитие, искат да подобрят занаята си, да бъдат по-ефктивни, да въвеждат нови умения и да виждат как учениците научават повече.

Мненията за това какво представлява професионално развитие се различават. Традиционно, това е форма на тридневно обучение, да речем през август, непосредствено преди да започне училище, и евентуално няколко последващи сесии по време на учебната година. Тази форма на професионално развитие, която почти всеки учител е имал шанса да опита, рядко постига съществена промяна в учителската практика или води до повишаване на наученото от децата. В проучване от 2009 се казва, че учителите се нуждаят от близо 50 часа в дадена област, за да подобрят уменията си, което да доведе до подобряване на наученето у децата (Darling-Hammond and others, 2009). Докато доказателствата относно неефективността на еднократното професионално развитие продължават да се натрупват, се търси професионално развитие, което да оказва влияние и да работи…

Коучингът е съществена част от ефективна програма за професионално развитие. Коучингът може да изгради желание, умение, знание, и компетентност, тъй като далеч надминава възможностите на всяка друга програма за професионално развитие: повлиява интелекта, поведението, навиците, вярванията, ценностите и чувствата на учителя. Коучингът създава връзка, в която клиентът се чувства обгрижван и съответно е способен да достигне и приложи ново знание. Коучът насърчава състояния на дълбок размисъл и научаване, когато учителят може да поеме рискове да промени практиките си, когато се случват силни разговори и където развитието е високо ценено. Освен това, коучът създава пространство, което може да бъде оздравително, което изгражда устойчиви и щастливи общности.

Когато решат да наемат коуч, директорите често задават следните въпроси относно въздействието на коучинга: Какво показват изследванията за това как коучингът може да промени училището? Има ли най-ефективен модел? Има ли доказателство, че коучингът ще повиши постигнатото от учениците?

В ролята на коуч, ние би следвало да знаем какво може да се очаква. Не можем да отидем в учулищата с претенцията, че ще увеличим успеха с 50% в първата година. Би следвало да дадем идея за това, което може да се постигне. За щастие има все повече научни изследвания, които доказват, че коучингът може да създаде необходимите условия, учебните практики да бъдат променени и съответно постигнатото от учениците да се подобри. Това са важни данни, които всеки коуч следва да знае, тъй като те насочват работата в правилната посока; задачата на коуча не е просто да работи индивидуално с учителя за подобряване на уменията му – това би следвало да бъде далеч по-всеобхватно.

Най-обстойното и пълно изследване на коучинга до днес е направено през 2004 от фондация Annenberg Foundation for Education Reform. То свидетелства за известен брой открития, които силно подкрепят коучинга. Първо доказва, че ефективният коучинг насърчава съвместната, отразяваща практика. Коучингът позволява на учителите да приложат наученото по-надълбоко, по-често, и постоянно, в сравнение с учителите работещи индивидуално. Коучингът подкрепя учителите да подобрят техните умения да предадат и да приложат наученото към учениците си, както и в работата по между си.

Второто откритие от доклада на Annenberg е фактът, че ефективното поставяне на професионалното обучение спомага за позитивна културна промяна. Условията, поведенията и практиките, които ефективната коучинг програма прилага, могат да се отразят на културата на училището или системата, вкарвайки положителна промяна с цел подобрение.

Коучингът също се свързва с увеличаване на използваната от учителите практика дa си служат с повече факти, с които да допълват практическите упражнения. Ефективната коучинг програма отговаря на специфични нужди, позволяващи усилията да се целят в наваксване на пропуските и зачитане на собственото мнение. Докладът на Annenberg установява, че коучинг програмите водени от информацията, помагат за създаване на една среда на свързаност в училището, като се фокусират върху стратегически нужни теми, предложени от извлечената информация, а не от индивидуалните и понякога конфликтни мнения.

Още едно ключово откритие е, че коучингът насърчава прилагането на ученето и взаимната отговорност. Коучингът дава основна подкрепа, отговаряща на нуждите на учениците и учителите – непрекъснато, по специфичен и последователен начин. Вероятността от използването на нов начин за преподаване и споделена отговорността нараства, когато колеги, насочвани от коуч, работят заедно и с отговорност един към друг за успешното преподаване и учене.

Накрая, този доклад определя коучинга като спомагащ за колективното лидерство в училищната система. Ключов елемент от коучинга е използването на връзката между коучовете, директорите и учителите, за да осъществи общуване, което води до поведенчески, педагогически и промени в съдържанието на наученото. Ефективният коучинг разпределя лидерството и запазва фокуса върху ученето и преподаването. Този фокус спомага развитието на лидерските способности, професионалното обучение, и подкрепя учители, които търсят и проправят пътища за подобряване на ученическото представяне…

С развиването на коучинга в училищата, е от съществено значение да намираме и събираме качествена и количествена информация, която показва въздействието на работата ни върху учениците. Важно е да проследяваме промените, които настъпват в учителската и лидерската практика, и да събираме доказателства, че резултатите от работата ни водят до подобряване на нивото на учениците. Това би могло да бъде вълнуващо и утвърждаващо усилие – информацията, която ни помага да се чувстваме ефективни и която ни кара обективно да разберем, че работата ни има смисъл. За да постигнем това е необходимо да дефинираме и стесним обхвата на задачата, да събираме информация за това какъв прогрес имат учители и ученици, и да свържем тези резултати.

Високо ефективна, цялостна коучинг програма въведена в училище, подпомага на коуча систематично да събира доказателства, за да покаже въздействието на коучинга върху учители, директори и ученици.

Превод: Симона Обрейкова
Извадка от книгата The Art of Coaching: Effective Strategies for School Transformation (Изкуството на коучинга: Ефективни стратегии за училищна трансформация)


468 ad