Обогатяващо живота образование

‘Обогатяващо живота образование – Учене и преподаване в партньорство и от сърце’, издателство Векста, втората книга на Маршал Розенберг на български език

През последните 7 години методът на Маршал Розенберг за свързване, общуване и разрешаване на конфликти – Ненасилствена комуникация – придобива все по-широка популярност и в България. Втората книга, която излиза на българския пазар, е наръчник, който показва приложението на стъпките на модела в общуването между всички участници в учебния процес – учители, родители, деца, училищно ръководство. Авторът разглежда възпитанието и образованието като двупосочни процеси, в които и двете страни са както приемащи, така и даващи. Следвайки тази парадигма, книгата предлага конкретни стъпки за постигането на:

  • Създаване на учебна и възпитателна среда, която отговаря освен на учебните потребности, така и на тези от емоционална сигурност, подкрепа, креативност, доверие и общност.
  • Свързване на възрастни и деца с взаимно разбиране и уважение.
  • Създаване на учебен процес, който отговаря на потребностите и на двете страни.
  • Предотвратяване и намаляване проявите на агресия.
  • Преодоляване на конфликтите по начин, който удовлетворява всички страни.
  • Създаване на поддържащи групи, които да подкрепят и развиват на този нов начин на общуване.

Книгата е богата на примери, които показват приложението на метода в практиката, а също така съдържа и набор от упражнения, които помагат на читателя да получи усещане за този качествено по-различен начин на общуване и да направи първи стъпки в него.

Отзиви за книгата:

Милена Ненкова, психолог, директор на фондация Същност 
Тази книга е посветена на работата на учителя и на начинa на общуване в училище. Появата на такъв тип книга на български е белег за нуждата ни за един по-различен тип училище от това, с което сме свикнали. Училището е място, от където всеки от нас минава и знаем, че най големите уроци не сме получили чрез учебното съдържание. Най-големите уроци са в очите на учителя, в неговия глас, в неговото докосване. Повечето от нас са имали поне един такъв учител, който е докоснал сърцето ни и е оставил там топлина за дълго.  Тази книга е пътуване, в което любопитството нараства с ходенето. Бавно и с нагласата на откриватели стигаме то това да зачитаме повече живота и нуждите на всеки от нас, отколкото правилата и структурата. Да уважаваме талантите повече, отколкото постиженията на всяка цена. Да виждаме разликата между насърчаването и оценката.

Валентина Шарланова, автор на Личностно ориентиран образователен процес
‘Обогатяващо живота образование’ е книга, която ще даде на българските учители и родители мъдростта и умението да възпитават и отглеждат децата с обич, уважение, доверие и сътрудничество. Както светлината измества тъмнината, така и общуването от сърце не оставя място за насилие. Хубавото е, че да общуваш от сърце в класната стая и вкъщи е нещо, което се учи. Именно това ни предлага Маршал Розенберг.


468 ad

0 коментaри

Trackbacks/Pingbacks

  1. Учене и преподаване в партньорство и от сърце | Communication Academy - [...] На място ще можете да се запознаете и със самата книга, а предварителна информация за нея ако искате погледнете…
  2. Пространство за общуване | Усмивка - Щастието като път! - [...] На място ще можете да се запознаете и със самата книга, а предварителна информация за нея ако искате погледнете…

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *