Смисълът на образователния коучинг

Поизчервих се малко, докато седях в средата и отговарях на въпроси. Един след друг обучаващите ми задаваха въпроси, които ме накараха да се замисля за моите действия. Ясно беше, че разбираха какво им казвам, тъй като често повтаряха с други думи това, което казвах. Изговаряйки мислите си разбирах какви всъщност са истинските ми проблеми. Дори и тогава бях притеснен да разкрия опасенията си, но едновременно с това бях и любопитен да видя до къде ще доведе това – аз бях коучван!

Проблемът върху, който ме коучваха беше моята неувереност и трудностите ми в справянето с някои искания на учителите, бидейки в ролята на училищен директор. В този ден аз бях доброволец на група обучаващи се да практикуват върху мен и да ми помогнат да се справя с трудностите, които срещам. Като част от коучинг процеса, те задаваха въпроси, с които да ми помогнат да обясня защо бях загрижен и да открия истинските си вярвания и чувства спрямо проблема.

Независимо, че знаех точно какво правят, аз усещах ползата от задълбоченото мислене, което въпросите пораждаха у мен. Накрая наистина разбрах какво ме мотивира и имах план, като най-хубавото беше, че го бях създал сам.

Дефиниране на коучинга
Коучингът е популярен от известно време в ръководните среди, но е дошло времето да премине и в сферата на учителите. Нямам предвид треньорите (спортния коучинг). Говоря за образователния коучинг, коучинга с учебна цел, коучинг в сферата на живота, бизнес или ръководния коучинг – изберете си.

Както и да го наричаме, то е много повече от проста техника или ‘игра с думи’ със стара идея. Това е уникална философия, която се занимава с това как да въведе цялостна и устойчива промяна сред учителите, по най-добрия възможен начин. Самодържавният или ‘нека ти помогна да го оправиш’ начин означава, че други диктуват и насочват учителския прогрес към усъвършенстване, което води съответните последствия в случай, че не се получи. В тази традиционна система, накрая учителят може да обвини шефа си, че стратегията, която е диктувал не работи. Образоователният коучинг е коренно различно нещо.

Как работи?
Образователният коучинг на ниво учители изисква администрацията и училищното ръководство да бъдат обучени да се въздържат от тенденцията да предоставят на учителя решение на проблемите, които той среща. По-скоро, ръководството би следвало да помага на учителя да идентифицира проблемите и да създаде свое собствено решение за тях. Чрез задаване на отворени и проучващи въпроси, ръководителят помага на учителя да отрази и да анализира проблем, и след това задава силния въпрос: ‘Какво смяташ да направиш спрямо това/за това?’

Използването на тази коучинг стратегия кара учителя да поеме отговорност за неговото поведение, което е огромна стъпка за учител, който често се обръща единствено към учениците, родителите и предшестващите учители за причините, които стоят зад липсата на прогрес у даден ученик.

Кое има значение?
Подходът помага на учителите да се фокусират и да променят собственото си поведение. Тази истинска сила на образователния коучинг се разкрива когато ръководителят проследява на по-късен етап, как плановете на учителя се реализират като пита ‘Как работи вашето решение?’. Когато е било успешно, всичко е чудесно, а ако не, друг уместен въпрос се задава ‘Какви са опциите ви сега?’.

Образователният коучинг носи много положителни промени и в класната стая. Чрез коучинг учителите определено добиват сила, но най-важното е, че уменията, които се развиват от ръководителя в учителя, са точно тези конструктивни умения, които учителят в последствие може да развие в учениците си. Ако учителите са способни да помогнат на учениците да решат своите образователни и лични проблеми по сходен начин, учителите стават по-нетрадиционни в отношението си към учениците и учениците се чувстват по-уверени, както в ученето, така и в живота.

Превод: Симона Обрейкова
Източник: The Power of Educational Coaching


468 ad