Партньорство в преподаването

Партньорство е една от думите, с които описваме взаимодействието в класната стая между учител и ученик, когато искаме да прилагаме принципите на ненасилствената комуникация ННК) в образователната система.

Често ни питат какво точно означава това партньорство и как бихме могли в ролята на учители да ги прилагаме. Когато казваме партньорство по принцип обикновено имаме предвид, че две страни участват във взаимодействие, в което споделят опит, знания, усилия, ресурси и отговорност.

В класната стая идеята за партньорство предполага, че учителите:

  • Приемат, че имат опит и знания, които искат да предадат към децата и заедно с това са отворени да зачитат знанията и опита, който учениците също имат.
  • Вярват, че знанието на един учител е фрагментарно знание от цялото, което един клас представлява и са отворени знанието да се предава между всички в класа, а не само посредством ролите учител и ученик.
  • Имат програма за провеждане на часа, но са готови да включват учениците в начина на протичане на часа и структуриране на учебното съдържание. Така замисленото от учителя може да се свърже с нуждите и(или) желанията на учениците и те да станат част от процеса на преподаване, който касае тях.
  • Зачитат както потребностите на учениците и класа като цяло, така и собствените си потребности като учители и хора. Така дават пример за баланса на потребностите и личната ни отговорност, свързана с потребностите ни като човешки същества.
  • Споделят отговорността за крайния резултат от процеса на учене вместо да поемат цялата отговорността за наученото от всеки ученик.

 

Емилия Илиева-Крайнова
Обучител по ННК и водещ на курсове за емоционална интелигентност
 
Емилия за някои е най-вече известна като лицето на Ненасилствената комуникация (ННК) в България. Тя е един от първите обучители по ННК за България и основният, който през последните 9 години системно развива както популярността не метода в страната, така и екипи от хора, които да прилагат и преподават метода нататък. През 2010 Емилия създава Communication Academy и понастоящем е управител и основен водещ към организацията. По-подробна информация: www.emiliailieva.com


468 ad