Родители и учители като система за професионална подкрепа

В медальона имаше огледало, а в огледалото се виждаше собственото й отражение. Защо, това съм аз!, Помисли си тя. Тaka e. Наистина съм аз. Аз съм магията в медальона. От този момент нататък, момичето носеше медальона всеки ден. Всеки ден тя стискаше медальона и прошепваше: Вярвам в теб. Медальонът беше изпълнен със собствената й специална магия и от този ден нататък тя никога не се разделяше с него.

Елизабет Кода Калан, Вълшебният медальон

Родителите искат децата им да имат непоколебима вяра в себе си, чувството, че могат да постигнат всичко, което искат, могат да станат каквито поискат и че могат да бъдат щастливи, защото го заслужават.

Въпросът е кой и как може да подкрепя децата да постигат това? Моят опит показва, че родителите и учителите си прехвърлят  като пинг-понг чия отговорност е професионалната  подкрепа на децата, в това да развиват оптимистична нагласа и да се учат да се справят с живота си с майсторство. С други думи, чия отговорност е да подкрепят децата да бъдат в състояние да проявяват най-доброто от себе си, като действат с увереност при всякакви обстоятелства. Моят отговор е: Всички сме отговорни!

Не можем да спасим децата, но можем да ги подкрепим да станат способни да се справят с живота си с майсторство. Целта ни като учители и родители, които притежават коучинг умения е да предоставяме средства, чрез които те да се превърнат в господари на собствения си живот.

Образоватлният Коучинг е система, която предоставя възможност, както на учители, така и на родители да бъдат професионални ‘помощници’ на подопечните им деца. Образователният коучинг представлява водене, насочване и обучение в умения за справяне. Той е продължителен процес, предназначен да подпомага учениците да бъдат по-компетентни и уверени. Той е особено подходящ, когато децата притежават възможности, но не успяват да развият потенциала си. Образователният коучинг насърчава предприемането на много промени, особено в областта на вярванията и поведението. Той не е консултиране, но позволява да се обсъждат проблеми и да осъществяват промени по творчески и уверен начин.

Образователният коучинг цели да подпомогне децата да постигат следното:

Като резултат от това, че разбирам себе си, съм развил самоувереност и самоуважение и вярвам, че съм способен. Тъй като изпитвам самоуважение, се справям добре. И тъй като се справям добре, усещането ми за собствената ми стойност расте. Да притежавам силно чувство за собствената си стойност означава, че знам, че имам силата да постигна това, което искам – да съм себе си. Имам безпрекословна вяра в себе си.
 

Илдико Кудлик
Създател и водещ на програмата Образователен коучинг

Илдико Кудлик има бакалавърска степен по Образование и Английски като чужд език, както и разнообразни сертификати за Менторство и Коучинг. От 2009 Илдико е консултант на свободна практика по управление на талантите, както и водещ оценител (атестатор) на различни международни организации. Също така от 2005 тя е старшият треньор и коуч на Bridge-Hid образователна oрганизация с нестопанска цел. Визията й за организацията е да направи коучинга, менторството и личното и професионално развитие достъпни за широката общественост, с обръщане на специално внимание върху управление на кариерата и управление на таланта в училищата. Подробна информация за Илдико може да намерите в нейния сайт site.ildikokudlik.com.


468 ad