10 причини да бъдете на Форум Пространство за общуване 2015

Говорейки за «трудните» деца в семейна и училищна среда, често поставяме акцент върху оценката на тази «трудност». Това, за което рядко говорим е стойността и важността на свързването с тях – с разбиране и емпатия към индивидуалните потребности на всяко дете. Кои са нашите 10 причини да присъствате на Форум Пространство за общуване – «Трудните» деца в семейна и училищна среда – Единството по пътя към значимата подкрепа

1. Има ли нужда от промяна в образователната система, защо я искаме и може ли да има значим принос за децата ни?

2. Как да изградим училищна визия чрез сътрудничество?

3. Среща с отговора на въпроса – На какво ни учат «трудните» деца?

4. Да разгледаме и приемем «трудността» като ресурс, а не като проблем.

5. Как да дадем емпатията на себе си в среща с «трудните» деца?

6. Как да разпознаем силните страни на всяко дете и да акцентираме върху тях като начин за идентифицирането на индивидуалните му потребности?

7. Търсене на единодействие в процеса по преодоляване на вътрешните ни ограничения като специалисти и родители и ограниченията в средата в посока оказване на значима подкрепа при взаимодействието с «трудните» деца. Фокусът и подкрепящата роля на значимите възрастни по пътя на развитие.

8. Възможност за неформална дискусия относно процеса на учене и преподаване в училищна среда и спецификите на трудности, които срещат деца, родители и учители в същия този процес на взаимодействие.

9. Предаване на добри техники и практики, служещи като добър инстументариум в процеса на взаимодействие с деца с образователни, поведенчески и емоционални трудности.

10. Чрез комбинация от презентации и методи на участието, всеки ще може да даде и да получи, като даде своя принос за общото разбиране.

 

Форум Пространство за общуване ще се проведе на 22 март 2015 и е посветен на темата за «Трудните» деца в семейна и училищна среда – Единството по пътя към значимата подкрепа. Форумът е комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за приобщаващо образование, емпатия, образователни, поведенчески и емоционални трудности, както и възможни подходи и начини за значима подкрепа в процеса на детско развитие. Под термина «трудни» деца имаме предвид деца с образователни, поведенчески и емоционални проблеми и не само те. Ние вярваме, че всяко дете има даден вид специална потребност.

Подробна информация

 


468 ad

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *