Владислава Запрянова: Лидерство и въвличането на хората са синоними