Антон Вълков: Лидерството е и умение да задаваме силни въпроси