Емилия Илиева-Крайнова: Лидерството е практика, която свързва хората отвъд ролите