Робърт Кржишник: Колкото по-малко е ангажиран ума, толкова по-дълбоко е слушането