Проверка на здравословното състояние на организацията