Вишан Крайнов: Планината ме научи, че пътят често е по-важен от целта