Какво са «трудните деца» и имат ли те ‘почва’ у нас?