Лектори на «Трудните» деца в семейна и училищна среда