Хомеопатията при хиперактивност и дефицит на вниманието