Осъзнавайки собствените си потребности, подкрепяме нашето «труднo» детe