Как родителите да подкрепят емоционално децата си в първия учебен ден?