Възможното съдействие или как и кога съдействат децата