Богатството и предизвикателството да си част от общност