Реципрочният майевтичен подход (РМП) и как да го използваме