Свързващата сила на конфликтите между родители и деца