Три емпатични умения, които подкрепят всяко човешко взаимодействие